Brukervilkår

www.laaneoversikten.no (heretter kalt ¨nettstedet¨) er underlagt følgende vilkår og betingelser: 

 • Nettsiden er utviklet og drevet av OMACO AS med kommersielt formål.
 • Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for låneprodukter som finnes på markedet.
  • Innhold på nettstedet samt brukervilkår oppdateres etter behov, og kan endres når som helst og uten varsel.
 • Låneprodukter listet opp på nettstedet kan sammenlignes med andre selskapers på www.finansportalen.no
 • Nettstedet gir besøkende oversikt over utvalgte låneprodukter inkludert kredittkort som finnes på det norske markedet.
 • Låneprodukter inkludert kredittkort presenteres via affiliated linking. Dette betyr følgene:
  • Når den besøkende trykker på et låneprodukt med ekstern linking på nettstedet, forlater den besøkende denne nettsiden og kommer til affiliated linkens nettsted.
   • Nettstedet er ikke ansvarlig for innhold fra andre websider og innhold på andres websider.
    • Informasjon om cookies og sporing vedrørende andre websider og tredjepart finnes i nettstedets personvernerklæring.
    • Driftsansvarlig av nettstedet, OMACO AS, blir betalt med provisjon per gjeldene salg. Det er ikke mottatt gratis produkter, service eller annet for å presentere låneprodukter på dette nettstedet.
 • Nettstedet intensjon er å være en nettside med generell informasjon over utvalgte låneprodukter samt presentere data på en brukervennlig måte hvor følgende gjelder:
  • Informasjonen, som i størst mulig grad hentes via automatisering og er bygd opp for å være mest mulig korrekt og oppdatert, kan være uriktig, ikke oppdatert, ufullstendig og ha tekniske feil.
  • Den besøkende er selv ansvarlig for å sette seg inn i vilkår og betingelser både på dette nettstedet og eksterne linkers nettsteder.
 • Nettstedet er ikke en nettside for økonomisk rådgivning eller anbefaling.
  • Informasjonen på dette nettstedet brukes av den besøkene på egen risiko.
 • Nettstedet påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tap eller skader som følge av innholdet på dette nettstedet eller låneproduktets nettsted.
 • Ytterlige informasjon om forskrift og bransjenorm for nettstedet vilkår og betingelser:
 • Nettstedet har copyright. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, bruke innholdet eller teknologi på nettstedet for allmenne og kommersielle årsaker. Nettsiden og innholdet er kun for privat bruk.

Ved å bruke dette nettstedet, aksepterer den besøkende, uten begrensinger eller forbehold, ovennevnte vilkår og betingelser.