Noen av lenkene nedenfor er annonselenker som betyr at om du trykker på dem kan dette medføre, uten at det koster deg noe, at Låneoversikten får provisjon for videreformidlingen.

Refinansiering uten fast jobb

Refinansiering uten fast jobb kan være mer utfordrende enn for vanlige lønnsmottagere. Å få lån, kredittkort og andre finansielle produkter kan være vanskelig hvis du ikke har en stabil inntekt.

I denne artikkelen skal vi se på hvordan du kan refinansiere gjeld selv om du ikke har fast jobb. Vi skal se på forskjellige alternativer for å få refinansiering, hvem som kan få refinansiering uten fast jobb og hvilke banker som tilbyr hjelp til en bedre privatøkonomi selv om du ikke er en A4 lånesøker.

Er refinansiering uten fast jobb mulig vist med grønn V som viser mulighet

Er refinansiering uten fast jobb mulig?

Ja, det finnes flere muligheter for refinansiering uten fast jobb.

For mange er det ikke slik at en starter i en bedrift og jobber der til en går av med pensjon og får gullklokka.

Tidene har endret seg. Det samme har jobb bildet gjort. Og hvis historien har lært oss noe, så kommer bildet også til å endre seg i fremtiden.

Det er forventet at innen 2030 vil 80 % av verdens arbeidsstyrke jobbe selvstendig som frilanser.

Kurs i SEO

Og når jobb bildet endres, endres også lånebildet seg. Før i tiden måtte man gå i banken selv og be om refinansiering.

I dag har de fleste bankene en nettside du kan søke om refinansiering på i fred og ro uten å måtte føle at du står der med lua i hånden og ber om en bedre avtale.

Bankene har gjerne visse krav for folk som søker refinansiering. Ofte kan du lese om bankens kriterier på banken nettsiden.

Derfor når du søker nytt lån hos en bank som krever fast inntekt, kan det være at du får avslag fra banken fordi banken krever fast inntekt.

Derimot søker du lån hos en bank hvor som aksepterer lånesøkere uten fast jobbforhold, er det mer sannsynlig at du får tilbud om refinansiering.

Nedenfor finner du 7 tips om hvordan du kan gå frem for å få refinansiering uten fast jobb:

7 tips til refinansiering uten fast jobb

 1. Sikkerhet i bolig: Hvis du eier en bolig eller har noen som kan stille som kausjonist for deg, kan du søke om refinansiering med sikkerhet i bolig. Da får du ofte bedre rente og lengre nedbetalingstid enn ved et forbrukslån.
 2. Alternative inntektskilder: Hvis du ikke har en fast jobb, men har andre typer inntekter som trygd, pensjon, stipend, næringsinntekt eller lignende, kan du bruke disse som grunnlag for å søke om refinansiering.
 3. Forbedre kredittscoren din: Kredittscoren din er et tall som viser hvor kredittverdig du er. Jo høyere kredittscore du har, jo lettere er det å få lån og gode betingelser. Du kan forbedre kredittscoren din ved å betale regningene dine i tide, redusere gjelden din, unngå betalingsanmerkninger og inkasso, og registrere deg i folkeregisteret.
 4. Sammenligne tilbud fra flere banker: Det kan være lurt å søke om refinansiering hos flere banker, da de kan ha ulike krav og renter. Ved å sammenligne tilbudene kan du finne det beste og billigste lånet for deg. Du kan bruke en låneformidler som Uno Finans til å sende inn én søknad og få tilbud fra flere banker.
 5. Velge en kortere nedbetalingstid: Hvis du velger en kortere nedbetalingstid på lånet ditt, vil du betale mindre renter totalt sett. Det kan også øke sjansene dine for å få innvilget refinansiering, da banken ser at du har en plan for å bli gjeldsfri raskere. Kortere nedbetalingstid betyr høyere månedlige avdrag. Du kan selv sjekke gratis med en refinansiering kalkulator hvor mye endring av lånetiden blir for lånet totalt og pr måned
 6. Redusere lånebeløpet: Hvis du ikke trenger å refinansiere hele gjelden din, kan du vurdere å redusere lånebeløpet. Da vil du ha mindre gjeld å betale tilbake, og banken vil se at du har en lavere gjeldsgrad. Det kan gjøre det lettere å få innvilget refinansiering uten fast jobb.
 7. Sjekk status på Gjeldsregisteret: På nettsiden gjeldsregisteret.com kan du gratis logge deg inn og sjekke din status. Har du for eksempel ubrukte kredittkort, så vil disse være listet opp her. Til og med om du ikke bruker kortet og har klippet kortet i stykker. Er du for eksempel registrert med et par kredittkort på tilsammen kr 200 000, så kan du kontakte kredittkortselskapene og be dem avslutte kundeforholdet. Da har du økt dine refinansieringmuligheter med langt over kr 200 000 uten at det kostet deg noe bortsett fra tid.

Hvem som kan få refinansiering uten fast jobb

Hvem som kan få refinansiering uten fast jobb

Personer som ikke har en fast jobb, men som fortsatt har en regelmessig inntekt, kan ta opp refinansieringslån. For eksempel kan dette være selvstendig næringsdrivende, frilansere, studenter, personer som har deltidsjobber eller de som jobber på kontrakt eller er vikar.

Dette kan også omfatte personer som har jobbet samme sted i lange tider og som nylig har blitt oppsagt. I disse tilfellene kan banken be om flere dokumenter for å bekrefte inntekten, men det er fortsatt mulig å refinansiere gjelden.

Liste over hvem som kan få refinansiering uten fast jobb:

 • selvstendig næringsdrivende
 • frilanser
 • vikar (eller midlertidig ansatte)
 • student (noe som kan hjelpe er å vise til at du for eksempel har ekstra jobb siden av eller ønsker å refinansiere kjøpt studieleilighet)
 • arbeidsledig (refinansiering av gjeld etter tapt jobb og det er behov for å få lavere månedlige kostnader)
 • pensjonist
 • uføretrygdet (legg blant annet ved uføretrygden som lånegrunnlag
 • mottar alderspensjon (feks aksepterer Mer Finans søkere opptil 80 år)

Uansett hvilken kategori/kategorier du er i, er det viktig å kunne vise banken hvordan du skal kunne klare å betjene lånet. Dett gjør du med dokumentasjon.

Er søknaden din sterk med gode bevis på at du vil kunne betjene lånet og du søker hos en bank du har godt forhold till eller en bank som aksepterer også kunder som ikke er vanlige lønnsmottakere, kan du øke dine lånemuligheter.

Hvordan søke refinansiering uten fast jobb?

De fleste banker og låneformidlere lar deg søke refinansierng online. I tillegg til å fylle ut søknaden, kan det være du må samle inn alle nødvendige dokumenter og bevis for inntektskilde før du starter å fylle ut. Dette inkluderer årsoppgaver, lønnslipp, og selvangivelser.

Det er også viktig å ha en god kredittscore. Banken vil da evaluere søknaden og be om eventuelle ytterligere dokumenter. I tillegg vil banken også evaluere kreditthistorikken din for å sikre at du er i stand til å betale lånet tilbake.

Hvilke banker tilbyr refinansiering uten fast jobb?

Det er flere banker som tilbyr refinansieringslån til personer uten fast jobb. Disse inkluderer banker som Bank2 og Bluestep, samt sparebanker som kjenner deg og familien godt.

I tillegg finnes det långivere som tilbyr refinansieringslån til personer uten fast jobb. Til og med om du har betalingsanmerkning og vil refinansiere boliglånet eller ønsker forbrukslån. For eksempel kan nisjespesialistene Motty, Okida, og Zen Finans, i tillegg til Uno Finans som tidligere nevnt i artikkelen, hjelpe deg.

Det koster ikke noe for deg å spørre om tilbud. Lånemeglerne blir kompensert fra bankene de jobber sammen med. Det kan lett bli store beløp å spare på å gjøre grundig research før du binder deg. Bruker du en lånekalkulator og et lager en plan eller et budsjett kan det bli lettere å spare penger.

Sammendrag

Refinansiering uten fast jobb er mulig. Artikkelen gir 7 tips til hvordan du kan refinansiere gjeld enten du er selvstendig næringsdrivende, frilanser, vikar, student, arbeidsledig eller pensjonist. Den gir også forslag på banker og låneagenter som tilbyr refinansiering uten fast jobb.

En norsk låneagent som er fleksibel og har spesialisert seg på å hjelpe folk som ikke alltid passer hos vanlige banker er Mer Finans. I tabellen nedenfor kan du beregne hvor mange penger du kan spare på å refinansiere via finansagenten.

Tabeller er interaktiv. Det vil si den oppdaterer seg med en gang du drar i de grønne ballene for å endre renten eller lånebeløpet. For mer informasjon eller for å søke gratis om lånetilbud, kan du trykke på den grønne knappen det står ¨Søk her¨ på.

Spar ekstra penger med Mer Finans

Beløp:
Nedbetalingstid:
Show more results